Vertaistuki

Vertaistuella tarkoitetaan keskinäistä tukea sellaisten ihmisten kesken, joita yhdistää samankaltainen elämäntilanne tai samanlaiset kokemukset. Vertaistuki on vapaaehtoista ja vastavuoroista kokemuksien ja tiedon jakamista. Amputaatio voi muuttaa elämää monella tavalla. Keskustelu saman kokeneen ja siitä selviytyneen kanssa auttaa jaksamaan, ja antaa uudessa elämäntilanteessa tärkeää tukea ja tietoa.

Vertaistuki voi toteutua monella tavalla: se voi olla ryhmämuotoista tai kahdenkeskistä, ja se voi toteutua kasvokkain tai esimerkiksi puhelimitse tai internetin välityksellä. Vertaistukitoiminnalla tarkoitetaan yleensä organisoitua toimintaa, kuten vertaistukihenkilöiden koulutusta ja välitystä. Vapaamuotoiset kohtaamiset esimerkiksi kuntoutuksessa, harrastuksissa tai vaikkapa sosiaalisessa mediassa voivat myös tarjota omaehtoista tukea saman kokeneiden vertaisten kesken. Vertaistuki ei korvaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tekemää työtä, mutta voi sen ohella tarjota tukea ja voimavaroja.

Näillä sivuilla kerrotaan amputoitujen vertaistukitoiminnasta. Sivulle on koottu tietoa ryhmätapaamisista, yksilövertaistuesta, harrastusryhmistä, tapahtumista ja muusta amputoitujen toiminnasta Suomessa. Järjestävä taho on mainittu toiminnan yhteydessä.