Tietoa

Amputaatiolla tarkoitetaan raajan, sen osan tai muun kehonosan poistoa leikkauksella tai tapaturmaista menetystä. Amputaatioon voidaan päätyä esimerkiksi vakavan sairauden tai onnettomuuden seurauksena.

Proteesilla voidaan henkilön terveydentilasta riippuen kompensoida menetys, jonka amputaatio on aiheuttanut. Protetisoinnin tavoitteena on valita potilaan käyttötarkoitukseen sopivin proteesi, joka parantaa tämän elämänlaatua.

Amputaatio muuttaa usein elämää monella tavalla. Keskustelu toisen saman kokeneen kanssa voi tarjota voimavaroja ja uusia näkökulmia muuttuneeseen elämäntilanteeseen, sekä tarjota arvokkaita neuvoja käytännön asioissa

32377_kille-cykel-star
kuva: Ottobock

Näillä sivuilla kerrotaan amputoitujen vertaistukitoiminnasta. Vertaistuki on keskinäistä tukea sellaista ihmisten kesken, joita yhdistää samankaltainen elämäntilanne tai samanlaiset kokemukset. Sivulle on koottu tietoa ryhmätapaamisista, yksilövertaistuesta, harrastusryhmistä, tapahtumista ja muusta amputoitujen toiminnasta Suomessa. Amputoitujen vertaistukitoimintaa järjestävät Suomessa mm. Suomen Amputoidut ry, Suomen Nuoret Amputoidut ry, sekä jotkin paikalliset invalidiyhdistykset, kuten Oulun Invalidien Yhdistys ry.

Sivuilla oleva tieto on koottu osana Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n ja Oulun Invalidien Yhdistys ry:n yhteistä selvitystyötä, jossa kartoitettiin raaja-amputoitujen vertaistuen tilaa ja tarvetta Suomessa. Selvitystyötä tehtiin vuonna 2016 ja sen tekemistä tuki Raha-automaattiyhdistys.

Selvitystyön pohjalta aloitettiin vuosille 2017-2019 Vertainen vierellä – hanke, joka on Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n (HIY) hallinnoima ja yhdessä Oulun Invalidien Yhdistys ry:n (OIY) kanssa toteuttama hanke. Hankeen tarkoituksena on raaja-amputoitujen vertaistuen saavutettavuuden parantaminen ja vertaistuen juurruttaminen kiinteäksi osaksi amputoidun henkilön hoito- ja kuntoutusketjua.

Hankkeen toimintamuotoina ovat yksilöllinen vertaistuki, vertaistukiryhmät, vertaistukijoiden kouluttaminen ja pysyvien ja tehokkaiden tiedotuskanavien luominen. Hankkeessa työskentelee kaksi aluekoordinaattoria, toinen Helsingissä ja toinen Oulussa. Hanketta tukee Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

     hiy_iso       Print