Tietoa

Näillä sivuilla kerrotaan amputoitujen vertaistukitoiminnasta. Vertaistuki on keskinäistä tukea sellaista ihmisten kesken, joita yhdistää samankaltainen elämäntilanne tai samanlaiset kokemukset. Sivulle on koottu tietoa ryhmätapaamisista, yksilövertaistuesta, harrastusryhmistä, tapahtumista ja muusta amputoitujen toiminnasta Suomessa. Amputoitujen vertaistukitoimintaa järjestävät Suomessa mm. Suomen Amputoidut ry, Suomen Nuoret Amputoidut ry, sekä jotkin paikalliset invalidiyhdistykset, kuten Oulun Invalidien Yhdistys ry.

Sivusto on alunperin toteutettu vuonna 2016 Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n ja Oulun Invalidien Yhdistys ry:n yhteistyöprojektissa, jossa kartoitettiin raaja-amputoitujen vertaistuen tilaa ja tarvetta Suomessa. Selvitystyötä tehtiin vuonna 2016 ja sen tekemistä tuki Raha-automaattiyhdistys. Sivustoa ylläpiti vuonna 2017 – 2019 yhdistysten yhteinen Vertainen vierellä -hanke. Vertainen vierellä -hanketta tuki STM Veikkauksen tuotoilla. Maaliskuussa 2020 sivusto siirtyy Suomen Amputoidut ry hallintaan, jolloin myös sivuston sisältö tulee päivittymään.