Tervetuloa Amputoidut.fi -sivustolle

AJANKOHTAISTA

Amputoidut.fi -sivustolle uusi ylläpitäjä keväällä 2020

Amputoidut.fi -sivuston ylläpito siirtyy maaliskuussa 2020 Vertainen vierellä -hankkeesta Suomen Amputoidut ry:lle. Kevään aikana sivustoa päivitetään ja sivuston sisältö tulee osittain muuttumaan.

___________________________________________________________________________

Vertainen vierellä -hanke päättyy, amputoitujen vertaistukitoiminta jatkuu!

Kolmivuotinen Vertainen vierellä -hanke tulee päätökseensä helmikuussa 2020. Valtakunnallisen hankkeen tavoitteena oli parantaa vertaistuen saavutettavuutta ja juurruttaa vertaistukea kiinteäksi osaksi amputoidun henkilön hoito- ja kuntoutusketjua. Hankkeen toimintamuotoina olivat yksilöllinen vertaistuki, vertaistukiryhmät, vertaistukijoiden kouluttaminen ja pysyvien ja tehokkaiden tiedotuskanavien luominen.

Tarkempaa tietoa hankkeen tuloksista julkaistaan maaliskuun 2020 aikana osoitteessa: https://www.hiy.fi/hankkeet/vertainen-vierella/

Vaikka hanke päättyy, ei amputoitujen vertaistukitoiminta lakkaa. Alla on tietoa siitä, miten vertaistukitoiminta jatkuu tulevaisuudessa.

Vertaistukihenkilöiden välitystä jatkaa Suomen Amputoidut ry, joka ylläpitää 1.3.2020 alkaen valtakunnallista amputoitujen vertaistukihenkilöiden rekisteriä. Oulun Invalidien Yhdistys ry ylläpitää lisäksi rekisteriä amputoiduista vertaistukihenkilöistä Pohjois-Pohjanmaalla ja välittää vertaistukijoita alueellaan. Lisätietoa täällä: http://amputoidut.fi/vertaistuki/vertaistukihenkilot/

Amputoidut.fi -sivusto jatkaa toimintaansa uudessa muodossa. Sivuston ylläpito siirtyy Vertainen vierellä -hankkeelta Suomen Amputoidut ry:lle, joka uudistaa sivuja kevään 2020 aikana. Sivustolla on tarkoitus jatkossakin tiedottaa amputoitujen vertaistuesta.

Amputoidut -ryhmä Facebookissa jatkaa toimintaansa. Ryhmä tarjoaa jatkossakin vertaistukea ja tietoa amputoiduille suunnatusta toiminnasta.

Vertaistukiryhmät jatkavat toimintaansa. Helsingissä hankkeen puitteissa toiminut ryhmä jatkaa Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n ja Suomen Nuoret Amputoidut ry:n yhteistyönä. Porissa kokoontunut ryhmä jatkaa Porin Seudun Invalidit ry:n toimintana. Lisäksi ympäri Suomen kokoontuu ryhmiä niin amputoitujen yhdistysten kuin paikallisten invalidiyhdistysten järjestäminä. Lisätietoa ryhmistä täällä (sivua päivitetään kevään 2020 aikana): http://amputoidut.fi/vertaistuki/vertaistukiryhmat/

Uutiskirje ja tietopaketti. Vertainen vierellä -hankkeen toimittamat Amputoitujen vertaistuen uutiskirje ja Amputoidun tietopaketti on lopetettu. Tälle sivulle päivittyy jatkossa tietoa mahdollisista amputoitujen yhdistysten toteuttamista uutiskirjeistä ja tietopaketeista.

Vertainen vierellä -hankkeen puolesta haluamme kiittää kaikkia hankkeen toimintaan osallistuneita näistä kolmesta vuodesta.

___________________________________________________________________________

Amputoidut.fi tarjoaa vertaistukea, tietoa ja kohtaamisia. 

Tilaa amputoitujen uutiskirje tai tietopaketti

Vertainen vierellä -hanke toimitti amputoitujen vertaistuen uutiskirjettä ja amputoidun tietopakettia toimintansa aikana. Hanke päättyy helmikuussa 2020. Lisäämme sivustolle lisätietoa, mikäli vastaavanlaisia julkaisuja on mahdollista tilata myöhemmin muilta toimijoilta.